niedziela, 21 kwietnia 2013

WinCDEmu emulator CD/DVD/BD

Cechy WinCDEmu:

- łatwe montowanie plików obrazu: ISO, CUE, NRG, MDS/MDF, CCD, IMG.
- nielimitowana ilość wirtualnych dysków
- działa pod 32 i 64 bitową wersją Windows
- "lekka instalka"
- nie wymaga rebootowania
- dostępna też wersja portable
- nie zużywa liter dysków, gdy obraz jest niezamontowany
- licencja pozwala zarówno na prywatne jak i komercyjne użycie zgodne z licencją LGPL

http://wincdemu.sysprogs.org/

poniedziałek, 8 kwietnia 2013

Excel VBA - Polityka bezpieczeństwa dotycząca makr

MS Excel chroni nas przed potencjalnym zagrożeniem ze strony złośliwych skryptów poprzez domyślne wyłączenie obsługi makr.

Aby makra były domyślnie przetwarzane należy zmienić politykę zabezpieczeń

niedziela, 7 kwietnia 2013

Excel VBA - zapis skoroszytu do plików CSV

Skrypt zapisuje wszystkie arkusze skoroszytu jako pliki CSV.

Sub ZapiszSkoroszytJakoCSV()

Dim arkusz As Excel.Worksheet
Dim folder As String

Application.DisplayAlerts = False

folder = "d:\"
For Each arkusz In ThisWorkbook.Worksheets

sobota, 6 kwietnia 2013

Blogger - Stronicowanie etykiet

Chciałbym dziś zająć się konfiguracją stronicowania etykiet postów (tagów) w Google-owej usłudze Blogger (domena blogspot.com).

Aby przejrzeć wszystkie posty o tagu VBA - używamy adresu:
http://binarki.blogspot.com/search/label/VBA

Jeśli wyników zapytania jest dużo stronicowanie można modyfikować parametrem max-results.

Excel VBA - usuwanie duplikatów

Skrypt znajduje w bieżącym zaznaczeniu wartości powtarzające się i usuwa je nie pozostawiając ani jednej kopii. Przykład:


VBS - Proste notatki oparte o plik tekstowy

Prosty VBScript tworzący notatki przechowywane w pliku tekstowym. Pomysł został opisany w książce: "Lifehacker: The Guide to Working Smarter, Faster, and Better".

Skrypt należy zapisać w pliku z rozszerzeniem .vbs. Po uruchomieniu pojawi się okienko:

Excel VBA - Numeracja zaznaczonych komórek

Makro VBA wpisujące we wszystkie zaznaczone komórki kolejne liczby naturalne.


Excel VBA - Zapisz ActiveSheet i Selection

Makro z przykładem zapisania i odtworzenia aktualnie otwartego arkusza i zakresu.

'wymuszenie deklaracji zmiennych
Option Explicit

Sub SaveActiveSheetSelection()
  
  'deklaracja zmiennych
  Dim BiezacyArkusz As Worksheet
  Dim BiezacyZakres As Range
 
  'zapisanie aktualnch ustawien
  Set BiezacyArkusz = ActiveSheet
  Set BiezacyZakres = Selection

Excel VBA - Wypisz nazwy arkuszy

Makro wpisuje do bieżącej komórki i idąc dalej w dół nazwy wszystkich arkuszy.

nazwy arkuszy makro vba

piątek, 5 kwietnia 2013

Excel VBA - Odkryj wszystkie arkusze

Makro (skrypt VBA) odkrywające wszystkie ukryte arkusze skoroszytu.

Sub ShowAllWorkBookSheets()
 For i = 1 To ActiveWorkbook.Sheets.Count 
  If (ActiveWorkbook.Sheets(i).Visible = False) Then 
   ActiveWorkbook.Sheets(i).Visible = True