sobota, 6 kwietnia 2013

Excel VBA - usuwanie duplikatów

Skrypt znajduje w bieżącym zaznaczeniu wartości powtarzające się i usuwa je nie pozostawiając ani jednej kopii. Przykład:'usuwanie wartości, które wystąpiły wielokrotnie
Option Explicit

Sub UsunDuplikaty()
  
  Dim k1 As Range
  Dim k2 As Range
  Dim dup As Range
  
  Dim BiezacyZakres As Range
  Set BiezacyZakres = Selection
  
  Dim i As Integer
  
  For Each k1 In BiezacyZakres
   
   Set dup = k1
   
   For Each k2 In BiezacyZakres
    If k1.Value = k2.Value _
      And k1.Address <> k2.Address Then
     Set dup = Application.Union(dup, k2)
    End If
   Next
   
   If dup.Count > 1 Then
     dup.Value = Empty
   End If
   
  Next
  
End Sub

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz