sobota, 6 kwietnia 2013

Excel VBA - Numeracja zaznaczonych komórek

Makro VBA wpisujące we wszystkie zaznaczone komórki kolejne liczby naturalne.'wymuszenie deklaracji zmiennych
Option Explicit

Sub NumeracjaZaznaczonychKomorek()
  
  Dim komorka As Range
  Dim i As Integer
  
  i = 0
  
  For Each komorka In Selection
    i = i + 1
    komorka.Value = i
  Next
  
End Sub

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz