sobota, 6 kwietnia 2013

Excel VBA - Wypisz nazwy arkuszy

Makro wpisuje do bieżącej komórki i idąc dalej w dół nazwy wszystkich arkuszy.

nazwy arkuszy makro vba

Sub wypiszNazwyArkuszy()
  For i = 1 To ActiveWorkbook.Sheets.Count
    ActiveCell.Offset(i - 1, 0).Value = _
      ActiveWorkbook.Sheets(i).Name
  Next
End Sub

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz