sobota, 6 kwietnia 2013

Excel VBA - Zapisz ActiveSheet i Selection

Makro z przykładem zapisania i odtworzenia aktualnie otwartego arkusza i zakresu.

'wymuszenie deklaracji zmiennych
Option Explicit

Sub SaveActiveSheetSelection()
  
  'deklaracja zmiennych
  Dim BiezacyArkusz As Worksheet
  Dim BiezacyZakres As Range
 
  'zapisanie aktualnch ustawien
  Set BiezacyArkusz = ActiveSheet
  Set BiezacyZakres = Selection
  
  'wykonujemy
  'tu
  'dowolne
  'zadania
  
  'przywrocenie zapisanej zakladki i zakresu
  BiezacyArkusz.Select
  BiezacyZakres.Select

  
End Sub

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz